Näin syntyy VANA Valmisnavetta

VANA Valmisnavetta syntyy osakokonaisuuksista

Näin syntyy VANA Valmisnavetta. Viisi tärkeää vaihetta ovat:

1. Alkukartoitus

Rakennuspaikan arviointi, vaihtoehtoiset pohjaratkaisut, suunnittelusopimus.

2. Suunnittelu

Ympäristö- ja rakennusluvat, palaute ja jatkosuunnitelmat, aikataulutus, rahoitusehtoinen, KVR-sopimus.

3. Sopimus

Rahoituspäätös, kokonaisvastuurakentaminen (KVR), urakoitsija hoitaa sekä suunnittelun että rakentamisen.

4. Rakentaminen

Rakentamisen aloitus, rakentamisen eteneminen aikataulussa, yhteistyö viranomaisten kanssa.

5. Valmis VANA Valmisnavetta

Aikataulun mukaan, käyttöönottotarkastus pidettynä, laitteistot testattuina sekä koekäytettyinä, tuotanto nopeasti käyntiin valmiissa navetassa.

Näin syntyy VANA Valmisnavetta. Se rakennetaan suomalaisin voimin.