Umpeenlaitto, sorkkahoito, siemennys, poi'itus

Umpeenlaitto

Umpeenlaitto voidaan toteuttaa kahdella tavalla: joko kerralla tai asteittain. Lehmien on saatava niukempaa rehua jotta umpeenlaitto onnistuu. Ummessaoleville on hyvä varata oma alue, jolla tarjottava rehu sopii umpilehmille.

Asteittain tapahtuvassa umpeenlaitossa lehmät käyvät lypsyllä umpeenlaitettaessa vähemmän kuin normaalilla lypsykaudella. Kerralla tapahtuva umpeenlaitto voi tapahtua, mikäli maidontuotanto on ehtynyt itsestään alle 10 kg:n/päivä, ja utare on terve. Kerralla tapahtuvaan umpeenlaittoon liittyy terveysriskejä, joten useimmin umpeenlaitto tapahtuu asteittain n. 2 viikon aikana.

Sorkkahoito

Lehmien sorkkia täytyy hoitaa säännöllisesti. Sorkkahoidolle varattu tila kannattaa toteuttaa siten, että eläinten ohjaaminen sorkkahoitoon tapahtuu rauhallisesti muuttamatta liikaan navetan normaaleja rutiineja.

Siemennys

Siemennettävien lehmien ohjaus erilliseen käsittelykarsinaan helpottaa siementämistä. Luonteva paikka käsittelykarsinalle on robotin lähellä ruokintapöydän puolella.

Poi’itus

Poikima- ja hoitokarsina kannattaa sijoittaa siten, että eläinten kuljettaminen onnnistuu helposti. Hoitokarsinat kannattaa yleensä sijoittaa ulkoseinän viereen, jotta kuivalannan poistaminen ja kuivikkeen tuonti onnistuu kätevästi.

Lue seuraavaksi: Vasikkatilat