Navetan suunnittelun alkukartoitus

Alkukartoituksessa perehdytään maatilan nykytilanteeseen ja määritellään tavoitteet tulevalle kasvulle ja kehittämiselle. Tulevan navetan kokoluokkaan vaikuttavat esimerkiksi käytettävissä oleva tilan työvoima, nykyinen karjakoko sekä käytettävissä oleva peltopinta-ala (lannanlevitysala, nurmirehun ja viljan saatavuus jne.). Kun tulevalle navetalle on asetettu tavoitteena oleva karjamäärä, lähdetään suunnittelemaan navetan pohjaratkaisua eli toiminnallista suunnittelua.

Lähtötiedot suunnitteluun

Suunnittelun aikana tarvitaan hyvää vuoropuhelua suunnittelijan ja tilan väen välillä. Avoin keskustelu suunnittelijan kanssa auttaa pääsemään parhaaseen lopputulokseen. Suunnittelua tilatessa on tärkeää selvittää, mitä suunnitelmaa ollaan tilaamassa ja paljonko suunnitelma maksaa.

Valmiiden navetan pohjapiirustusten tai mallien tutkiminen auttaa pääsemään alkuun. Pyörää ei tarvitse keksiä aina uudelleen, vaan jo olemassa olevia hyviä ratkaisuja kannattaa hyödyntää. Hyvällä suunnittelijalla on malleja näytettäväksi jo etukäteen.

Tilan työvoima

Tilan työvoima vaikuttaa tulevan navetan suunnitteluun keskeisesti. Montako henkilöä tilalla on töissä? Ketkä tilalla työskentelevät? Käytetäänkö vierasta työvoimaa vakituisesti tai satunnaisesti? Onko tarkoitus palkata lisää henkilöstöä kun tuotantoa laajennetaan?

Tilan työvoima kannattaa kartoittaa suunnittelijan kanssa henkilöittäin. Suunnittelijan on hyvä tietää millaista työvoimaa, ja montako henkilöä tilalla on töissä. Henkilöstön kartoituksen jälkeen suunnittelija osaa suositella navettaan oikeanlaista ruokinta- ja lypsyjärjestelmää.

Nykyinen karja

Uuden navetan valmistuttua karjakokoa on todennäköisesti tarkoitus kasvattaa. Karjamäärä saattaa jopa kaksinkertaistua uuden navettahankeen yhteydessä. Kehitysaskelten oikea koko on tilakohtainen kysymys.

Tulevan navetan mitoitukseen vaikuttaa tilan valitsema karjarotu tai -rodut. Alkuperäiskarjalle tarvitaan hieman tiukempia mitoituksia kalusteisiin – suomenlehmä pujahtaa ”sinne minne pää mahtuu”. Kookkaiden Holstein -karjojen makuuparret kannattaa mitoittaa reiluiksi. Virheellinen parsimitoitus ja hyvin erikokoiset lehmät karjassa lisäävät helposti karjan likaantumista. Parsimitoitus on helpompi suunnitella, mikäli karja on suunnilleen saman kokoista.

Jos tila on luomussa tai luomutuotantoon siirtymistä harkitaan, navettaan täytyy suunnitella riittävä määrä kiinteää lattiaa, mahdollisuus laiduntamiseen ja tilat ternijuottoon imettämällä.

Olemassa olevat rakennukset ja niiden hyödyntäminen jatkossa

Olemassa olevat tilat kannattaa hyödyntää mahdollisuuksien mukaan. Nykyinen navetta voidaan jättää esimerkiksi hiehokasvatukseen, jolloin uusi rakennus voidaan rakentaa hieman pienempänä.

Tilakohtaisesti kannattaa miettiä myös nykyisen parsinavetan muutosta robottilypsyyn. Edullisimmillaan muutos robottipihatoksi voidaan tehdä Robokopin avulla.

Lue seuraavaksi: Navetan toiminnallinen suunnittelu