Ympäristöluvan ja rakennusluvan hakemiseen tarvittavat lupakuvat

Toiminnallisen suunnittelun vieminen rakennuksen muotoon tapahtuu nykyisin VANAn 3D-suunnittelun avulla. Edistyksellinen suunnittelutapa auttaa hahmottamaan navetan toimintojen järjestelyn. 3D-suunnittelussa voidaan myös suunnitella havainnollisesti navetan eri kohtien korkoerot. Mustavalkoisesta rakennuspiirustusarkista tulevaa navettaa on vaikea hahmottaa, mutta 3D-suunnitelmaa on helppo ymmärtää sillä se havainnollistaa rakennuksen elävällä tavalla.

Suunnittelun lopputuloksena saadaan ympäristö- ja rakennuslupahakemusta varten paperiset tulosteet ihan kuin ennenkin. Nykyaikaisella 3D-tekniikalla on saatu varmuus siitä että tulevan navetan suunnitelma on tehty toteuttamiskelpoiseksi ja tilalle sopivaksi. VANAn 3D-suunnittelu on oma palvelunsa ja soveltuu erinomaisesti myös silloin kun rakennushanke halutaan toteuttaa itse. Hyvien suunnitelmien avulla rakentaminen sujuu luontevasti kun rakennuksen yksityiskohdat kuten väliseinäratkaisut ja kalusteet ovat selvillä jo ennen kuin työt aloitetaan. Hyvä suunnittelu säästää huomattavasti aikaa ja rahaa navettatyömaalla.