VANA-navetan suunnittelupaketin arvonta

Arvontabanneri Medium

VANA Valmisnavetta Oy järjestää arvonnan, jossa kaikkien osallistujien kesken arvotaan yksi karjarakennuksen suunnittelupaketti. Suunnittelupaketin tarkempi sisältö on kerrottu arvonnan säännöissä palkinnot -kohdassa.

Arvonnan säännöt

1. Arvonnan järjestäjä
VANA Valmisnavetta Oy, Veikonväylä 1, 85500 Nivala. Y-tunnus 2494372-4

2. Arvonnan alkamis- ja päättymispäivä
Arvontaan voi osallistua VANA Valmisnavetta Oy:n nettisivuilla 30.06.2020 klo 23:59 mennessä.

3. Arvontaan osallistuminen
Arvontaan osallistutaan täyttämällä arvontalomake osoitteessa www.valmisnavetta.fi. Arvontaan voivat osallistua kaikki Suomessa vakituisesti asuvat MYEL-vakuutetut henkilöt. Osallistuminen ei sitouta mihinkään maksulliseen tuotteeseen tai palveluun. Arvontaan voi osallistua vain kerran.

4. Arvonnan suorittaminen ja voittajille ilmoittaminen
Arvonta suoritetaan 01.07.2020 klo 12:00 arvonnan järjestäjän toimesta. Arvonnan päätyttyä ilmoitamme voittajalle henkilökohtaisesti.

5. Palkinnot
Palkinnoksi arvotaan navetan suunnittelupaketti, joka sisältää suunnittelijan arviokäynnin tilalla, karjarakennuksen pääpiirustukset, asemapiirustuksen, lietesäiliön piirustukset sekä MMM:n mukaisen virallisen kustannusarvion edellä mainituista rakennelmista. Palkintoja ei voi muuttaa rahaksi tai muuksi tavaraksi. Palkintoa ei voi luovuttaa eteenpäin. Arvonnan järjestäjä maksaa arpajaisveron.

6. Arvonnan järjestäjän vastuu
VANA Valmisnavetta Oy rajoittaa vastuunsa arvonnan kohteena olevan palkinnon mainittuun sisältöön ja määrään.

7. Arvonnan julkisuus
Arvonnan järjestäjällä on oikeus julkaista voittajan nimi yrityksen nettisivuilla sekä Facebook- ja Instagram- tileillä.

8. Henkilötietojen käsittely
GDPR:n liittyen arvontaan osallistuja sallii tietojensa tallentamisen järjestäjän sähköisiin asiakkuudenhallinta- ja markkinointijärjestelmiin sekä niiden käyttämisen sähköisiin ja perinteisiin markkinointitarkoituksiin. Lisätietoja henkilötiedoista ja niiden käsittelyperiaatteista on saatavissa internetsivuiltamme www.valmisnavetta.fi.

9. Yleistä säännöistä
Järjestäjä pidättää itselleen oikeuden sääntömuutoksiin. Arvonnan voittajan tulee pystyä arvonnan suorittajan vaatiessa todistamaan oikeuden MYEL-vakuutuksen voimassaoloon.
Järjestäjä pidättää oikeuden hylätä kilpailusta henkilöt, jotka ovat rikkoneet sääntöjä tai joiden voidaan epäillä käyttäneen osallistumisessa epärehellisiä keinoja. Facebook ja Instagram eivät ole osallisena arvontaan.
Osallistumalla tähän kilpailuun ja hyväksymällä ehdot osanottajat sitoutuvat noudattamaan näitä kilpailun virallisia sääntöjä ja järjestäjän päätöksiä.

Osallistu arvontaan alla olevalla lomakkeella

 

Mikäli tarvitset suunnittelua, ota yhteyttä Lasse Kiviojaan

Puh. 044 973 6569
Tämä sähköpostiosoite on suojattu spamboteilta. Tarvitset JavaScript-tuen nähdäksesi sen.

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on VANA Valmisnavetta Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 15.1.2018. Viimeisin muutos 24.5.2018.

1. Rekisterinpitäjä

VANA Valmisnavetta Oy

Veikonväylä 1

85500 NIVALA

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Tapio Kautto, 044 – 088 8600, tapio.kautto(at)valmisnavetta.fi

3. Rekisterin nimi

Yrityksen asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito sekä markkinointi.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, asema, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), www-sivustojen osoitteet, tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Tämä tietosuojarekisterin seloste perustuu Innowise Oy:n (www.innowise.fi) julkaisemaan malliin (Licence: Attribution CC).

 

Vasikkatilat

Juottovasikoille on varattava sopivat karsinat. Vasikoiden on saatava olla lajitovereiden kanssa tekemisissä alusta asti. Ternijuoton toteuttamiseksi vasikkatiloissa on hyvä olla astioiden pesumahdollisuus ja erillismaidon käsittely tulee huomioida jo suunnittelussa. Robottilypsyssä erillismaito kannattaa ohjata suoraan vasikkatilaan, jotta maitoa ei tarvitse kantaa tai kuljettaa robotilta erikseen.

Vasikkalan ilmatilan erottaminen

Vasikkalan ilmatila voidaan erottaa muusta eläinhallista, vaikka vasikkala olisikin sijoitettu saman rungon alle. Vasikkalan omaan ilmatilaan voidaan säätää lämpimämpi ilma kuin navettahallissa on muuten. Jos vasikkatila erotetaan omaksi ilmatilakseen, vasikkalan ilmanvaihdosta täytyy tehdä suunnitelma.

Lue seuraavaksi: Yhteystiedot

Pihattonavetta - Kylmä vai lämmin?

Pihattonavetta voidaan rakentaa kylmäpihattona, viileänä tai lämpimänä. Kylmiä pihattonavettoja ei nykyään rakenneta ihan yhtä usein kuin niitä tehtiin vaikkapa 1990 -luvulla. Kylmällä pihatolla on kuitenkin kannattajakuntansa, koska kylmä pihattonavetta on lämmintä rakennusta edullisempi rakennuskustannuksiltaan.

Uusien pihattojen ilmanvaihto toteutetaan useimmiten luonnollisena eli painovoimaisena. Painovoimainen ilmanvaihto toimii siten, että pihaton sisällä oleva lämmin ilma nousee harjan ilmanvaihdosta ulos, ja ulkoseiniltä tulee verho- tai kennoikkunoiden aukoista ilmaa tilalle. Toimiva painovoimainen ilmanvaihto edellyttää, että pihattonavetan sisällä oleva ilma on ulkoilmaa lämpimämpää. Keskeinen merkitys lämmönhävikin suhteen on katon eristämisellä. Mikäli katto on täysin eristämätön, pihaton ilma viilenee lähelle ulkoilman lämpötilaa. Tästä seuraa se ettei navetan ilma vaihdu, vaan navetan sisäilma kosteutuu. Täysin kylmässä pihatossa onkin usein pienellä pakkasella kostea ilma. Luonnollista ilmanvaihtoa voidaan parantaa eristämällä katto jolloin hormi-ilmiö käynnistyy ja ilma vaihtuu.

Kylmästä lämpimään
VANA muuttaa kylmäpihattoa lämpimäksi. Vainio-Mattilan tila, Kangasala.

Ulkoseinien ilma-aukkojen koko on kasvanut 2000 -luvun alusta lähtien. Syynä on varmasti osittain ilmastonmuutoksen leudontamat talvet, mutta myöskin lypsykarjatilojen kulttuurin muutos. Nykyään hyväksytään yleisesti että navetan sisäilma viilenee aiempaa kylmemmäksi talvikaudella. Lypsykarja viihtyy hyvin navetassa jonka lämpötila on hieman plussan puolella, kunhan olosuhteet ovat kuivat ja juomaveden saanti turvataan tarvittaessa juomaveden lämmityksellä.

Umpeenlaitto, sorkkahoito, siemennys, poi'itus

Umpeenlaitto

Umpeenlaitto voidaan toteuttaa kahdella tavalla: joko kerralla tai asteittain. Lehmien on saatava niukempaa rehua jotta umpeenlaitto onnistuu. Ummessaoleville on hyvä varata oma alue, jolla tarjottava rehu sopii umpilehmille.

Asteittain tapahtuvassa umpeenlaitossa lehmät käyvät lypsyllä umpeenlaitettaessa vähemmän kuin normaalilla lypsykaudella. Kerralla tapahtuva umpeenlaitto voi tapahtua, mikäli maidontuotanto on ehtynyt itsestään alle 10 kg:n/päivä, ja utare on terve. Kerralla tapahtuvaan umpeenlaittoon liittyy terveysriskejä, joten useimmin umpeenlaitto tapahtuu asteittain n. 2 viikon aikana.

Sorkkahoito

Lehmien sorkkia täytyy hoitaa säännöllisesti. Sorkkahoidolle varattu tila kannattaa toteuttaa siten, että eläinten ohjaaminen sorkkahoitoon tapahtuu rauhallisesti muuttamatta liikaan navetan normaaleja rutiineja.

Siemennys

Siemennettävien lehmien ohjaus erilliseen käsittelykarsinaan helpottaa siementämistä. Luonteva paikka käsittelykarsinalle on robotin lähellä ruokintapöydän puolella.

Poi’itus

Poikima- ja hoitokarsina kannattaa sijoittaa siten, että eläinten kuljettaminen onnnistuu helposti. Hoitokarsinat kannattaa yleensä sijoittaa ulkoseinän viereen, jotta kuivalannan poistaminen ja kuivikkeen tuonti onnistuu kätevästi.

Lue seuraavaksi: Vasikkatilat