Rakentajien tarinoita

Van(h)assa vara parempi

Minna ja Esa Markkula Saarijärven Lehtolasta miettivät muutama vuosi sitten parsinavettansa kohtaloa. Vuonna 1994 tehdyn sukupolvenvaihdoksen jälkeen tilan navetassa oli tehty useampia remontteja ja laajennuksia. Mutta 40-paikkainen parsinavetta alkoi jäädä ajastaan jälkeen.

IMG 2878 Medium

Minna ja Esa Markkula ovat tyytyväisiä, kun pystyivät hyödyntämään vanhaa navettaa. Näin kustannukset eivät karanneet ja lehmäpaikan hinta pysyi kohtuullisena.

Suunnitelmissa oli hetken kokonaan uuden navetan rakentaminen, mutta budjetteja hiottaessa ja vertailtaessa päädyttiin varsin pian vanhan entraamiseen ja laajentamiseen. Koska jatkajakin tuntui olevan halukas tilanpitoon, päätettiin vanha navetta nykyaikaistaa kertaheitolla.

Ammattilaiset apuun

Markkulat päättivät heti alussa, että hartiapankilla navettaa ei rakennettaisi, vaan toteutus uskottaisiin alan ammattilaisille. Hanke meinasi kuitenkin kariutua heti alkuunsa.

- Paikallisten kirvesmiesten mukaan suunnittelemamme navetan laajennus- ja uudistamishanke olisi heille liian vaativa, ja tunnettu navetoiden rakentaja puolestaan halusi keskittyä pelkästään uudisrakennuksiin. Onneksi DeLavalin myyntimies vinkkasi, että nivalalaiselta VANAlta kannattaisi kysyä, olisiko heillä osaamista ja kiinnostusta, Esa Markkula muistelee.

Kun suunniteltiin, vanhan navetan piirustuksiin sijoitettiin robottia useampaankin paikkaan. Suunnittelu tuntui jämähtäneen paikoilleen. Mutta kun Markkulat kuulivat VANAlla tulossa olevasta Robokopista, palaset alkoivat loksahdella paikoilleen.

IMG 2849 Medium

Robokopissa oleva toimisto on vaatimaton, mutta käytännöllinen.

Robottikopista ratkaisu

Varsin pian VANAn kanssa saatiin piirustukset siihen malliin, että lyötiin kättä päälle. Sen jälkeen VANAn ammattilaiset kävivätkin reippaasti hankkeen kimppuun päälle painavasta talvesta huolimatta.

- Robokopissa on nokkelasti lyöty yhteen ja samaan konttiin lypsyrobotti, toimisto, vessa ja maitohuone. Sen voi näppärästi asentaa vanhan navetan kylkeen. Näin vanhan rakennuksen koko lattiapinta-ala jää vapaasti suunniteltavaksi karjan käyttöön, Markkulat kertovat tyytyväisinä.

Robokoppiin asennettiin VANAn hallilla robotti ja tilatankki sekä tehtiin kaikki sähkö- ja LVI-työt valmiiksi. Erikoiskuljetuksena paikalle tulleen kontin liittäminen navettaan sujui uskomattoman nopeasti. VANAn kautta saatiin työmaalle nimenomaan navettoihin perehtyneet sähkö- ja putkimiehet. Paikalliset, pienet sähkö- ja LVI-firmat eivät nimittäin välttämättä hallitse kaikkia nykyaikaisen navetan erikoisvaatimuksia ja ratkaisuja.

Navettarakentamiseen erikoistuneilta ammattilaisilta asennukset sujuivat talven karuudesta huolimatta näppärästi eikä laitteistojen toiminnassa ole ollut valittamista.

IMG 2855 Medium

Vanhat laakasiilot ovat lehmien käytössä.

Lumesta ja pakkasesta huolimatta

Lokakuun 24. päivä 2017 aloitettiin työt. Työ tehtiin kahdessa osassa, jolloin vajaa 40 lypsylehmää oli mahdollista siirtää remontin edetessä navetan päästä toiseen. Nuorkarja ja umpilehmät olivat pihan toisella puolella väliaikaisessa hallissa.

IMG 2860 Medium

Vanha ruokintapöytä pystyttiin hyödyntämään Väkirehun lehmät saavat kioskista ja tuorerehu tuodaan pienkuormaajalla ruokintapöydälle.

- Sunnuntaina, tammikuun 14. päivänä lehmät siirrettiin suunnitellusti parresta robotille. Sitten päästiin purkamaan parsipuolta. Katto ja seinät purettiin pois ja poistettavat betonirakenteet piikattiin järeillä koneilla. Ruokintapöytä pysyi samalla paikalla. Lunta ja pakkasta riitti, mutta viikon päästä aluskate ja seinärungot olivat paikoillaan, Esa Markkula luettelee hankkeen etenemisvaiheita.

Pääsiäisen tienoilla 2018 rakentaminen saatiin päätökseen. Uudessa navetassa on 67 paikkaa lypsyssä oleville lehmille ja 24 ummessa oleville. Minna ja Esa Markkula ovat erittäin tyytyväisiä, kun koko karja pikkuvasikoista lypsylehmiin ja poikiviin ovat saman katon alla.

Osin talven ankaruuden takia hanke hieman viivästyi, mutta Esa Markkulan mukaan rakentamista hidasti jonkin verran alkuperäisiin suunnitelmin tehdyt muutokset.

- Kompromisseja on aina tehtävä, kun pyrkii hyödyntämään vanhaa mahdollisimman paljon. Mutta kustannustehokkuutta etsittäessä huolellinen suunnittelu ja budjetointi kannattaa, Esa Markkula pohtii lopuksi.

Monivaiheinen laajennushanke vaatii osaamista

Sisarusten Eeva Karppisen ja Eira Ohtamaan (os. Karppisen) Maatalousyhtymä Hemminki Lapinlahdella on investoinut maidontuotantoon viime vuosina varsin voimallisesti. Vuonna 2014 tehdyn sukupolvenvaihdoksen jälkeen navettaa on laajennettu pariin otteeseen. 24 paikkaisesta lypsyasemasta on siirrytty 78 lypsylehmän robottiin.

IMG 2783

Kumpikin rakentamishanke on tehty avaimet käteen periaatteella. Ainoastaan maansiirto- ja pohjatyöt olivat veljeni maansiirtoyrityksen vastuulla, Eeva Karppinen kertoo.

VANA Valmisnavetta rakensi vuonna 2018 lypsylehmille betonisen pihaton. Se tehtiin vanhan pihaton yhteyteen, jotta olemassa oleva rakennus voitiin täysimääräisesti hyödyntää. Kalusteet tulivat pääosin Pellon Groupilta ja koneistus puolestaan DeLavalilta.

Reilun kokoinen hiehola

Vuoden päästä Vanan ammattilaiset olivat jälleen tilalla rakentamassa, kun 70-paikkainen hiehopihatto liitettiin saumattomasti olemassa olevaan rakennukseen. Hiehopuolesta tehtiin sen verran iso, että sonnivasikat lähtevä loppukasvatukseen välikasvatettuna kuuden kuukauden isässä. Tilan 170 viljelyssä olevaa peltohehtaaria tuottaa rehua yllin kyllin karjan tarpeisiin. Kotovaraisella ruokinnalla talous pysyy terveellä pohjalla.
- Tällaisessa vanhaa rakennuskantaa hyödyntävässä hankkeessa suunnittelu on erittäin tärkeää. Tutkimme useita navettoja ympäri Suomen. Keräsimme tilallisten kokemuksia ja kommentteja erilaisista rakentamisratkaisuista, Eeva Karppinen muistelee.
Kustannusarvion seuraaminen oli koko ajan Karppisten ja Vanan yhdessä tekemän suunnittelutyön pääkriteerinä. Kustannukset eivät saaneet karata, mutta toisaalta vaatimustasoa eikä rakentamisen laatua saanut laskea. Kun lopullisia piirustuksia hiottiin valmiiksi, niin puolin ja toisin tuli ahaa-elämyksiä, joiden ansiosta kokonaisuutta saatiin kustannustehokkaasti toimivammaksi.

IMG 2779

Vana piirsi meidän toiveiden mukaan kuvat, joita kävimme sitten ajan kanssa läpi. En ole vielä keksinyt navetassamme kohtaa, jonka tekisimme tosin. Valoisa ja loogisesti toimiva navetta on Karppisen mukaan mainio sekä lehmille että hoitajille.

Tiukka kilpailutus

Karppiset luonnollisesti kilpailuttivat rakentamisen huolellisesti ennen päätöksen tekemistä.
Kovan kilpailutuksen jälkeen tehtiin päätös, jossa hinta oli erittäin tärkeä osatekijä. Toisena tuli aiemmin navetan joko avaimet käteen tyylillä tai osittain rakennuttaneiden kokemukset rakennusliikkeistä.
- Heti alkuun oli selvää, ettemme voisi saada läpiajettavaa navettaa. Mutta nyt kokonaisuus hiehojen, lypsyssä olevien, umpilehmien, juottovasikoiden ja poikivien kesken on kuitenkin samassa jatkumossa. Eläinten siirtely osastolta toiselle sujuu erittäin loogisesti, Eeva Karppinen kertoo tyytyväisenä.

IMG 2785

Idea valopäädystä kirkastui eräällä navettoihin suuntautuneella tutustumismatkalla.


Luonnollisesti hanke ei mennyt aina ihan suunnitelmien mukaan. Rakentamisvaiheessa eteen tuli tilanteita, joissa huomattiin ongelmia suunnitelmien ja järkevän toteutuksen välillä. Karppisen mukaan Vanan väki otti tällöin viipymättä yhteyttä ja yhdessä tehtiin korvaa ratkaisu. Rakentajan ammattitaito nimenomaan navetoista loi viljelijälle myös turvallisuuden tunnetta.

Aikataulu pitää

IMG 2796

Navetta saatiin täyteen erittäin nopeasti omilla vasikoilla ja lähialueen tiloilta hankituilla hiehoilla. Yhtä vaille kaikki lypsyssä olevat lehmät kasvatettiin itse. Näin lehmien keskinäinen ryhmäytyminen sujui mainiosti. Vaikka karjassa on ensikoita 60 prosenttia, keskituotos energiakorjattuna on 11 800 kilossa.

Parhaimmillaan rakennuksella huhki Vanan viiden ammattilaisen lisäksi sähkö- ja putkiasentajia sekä muita osaurakan tekijöitä. Hanke oli kuitenkin sen verran hyvin suunniteltu, että aikataulu piti erittäin hyvin.
Vanan kanssa laadittiin selkeän kattava työlista, joka varmisti sen, ettei epäjatkuvuustiloja hankkeen missään vaiheessa pääse tapahtumaan.
- Näinkin isoissa hankkeissa tulee aina eteen tilanteita, joissa sopimuksiin kirjatuista asioista on joustettava. Niinpä meidänkin tapauksessa Vana teki useita meille määriteltyjä töitä ja me heidän tehtäviään. Työt merkattiin ylös ja loppulaskelmassa teimme molempia tyydyttävän yhteenvedon, Eeva Karppinen toteaa lopuksi.